TEKİRDAĞ İLİ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

AİLE HEKİMİ SEÇME VE HEKİM DEĞİŞTİRME

T.C.Kimlik Numarası,Dilekçe,

5(Beş) Gün

2

ÖZÜRLÜ BAKIM (EVDE BAKIM) MAAŞI

—Müracaatçının dilekçesi

—Vukuatlı nüfus kayır örneği

—Özürlünün nüfus cüzdan sureti

—İkametgâh belgesi

—Sağlık Kurulu Raporu (Ağır özürlü EVET yazısının olması gerekir)

—Gelir durumuna ilişkin beyanı ve ilgili belgeler ( Maaş belgesi)

—2 adet vesikalık fotoğraf

—Varsa öğrenim durumunu gösterir belge

—Özürlünün vasisi varsa vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı

—Anne babanın boşanmış olması 3halinde boşanmaya ilişkin mahkeme kararı

 

15(Onbeş) Gün

4

Vatandaş tarafından verilen her türlü (Şikayet,istek vb.) dilekçenin kabulü ve İl Sağlık Müdürlüğüne İletilmesi

Dilekçe

2(İki) Gün

5

YEŞİLKART

İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:

1- Yeşil Kart Soruşturma ve Yoklama Formu  (Muhtar ve 2 (İki) Aza Tarafından Onaylı),2-Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile Fertleri için), 3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertleri için),4-İl dışına kayıtlı olup müracaat edenlerden il dışı tahkikat araştırması.5- Dosya (1 Adet)

Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:

1- Yeşil Kart Soruşturma ve Yoklama Formu  (Muhtar ve 2 (İki) Aza Tarafından Onaylı),2-Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile Fertleri için)

2022 Sayılı Yasadan Faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:

1-İkametgâh Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden),

2-Matbu Dilekçe,

3-Nüfus Kayıt Örneği,

4-2022 Kart Fotokopisi,

5-Fotoğraf  (1 Adet),

6-Dosya (1 Adet).

Başvurular Toplum Sağlığı Merkezi Yeşil Kart Bürosuna

Yapılmalıdır.

Hizmetin Tamamlanma Süresi        (En Geç)

İl İçi Yeni Müracaatlar:7-15 gün içerisinde.

İl Dışı Yeni Müracaatlar: 30-60 gün arasında.

Vizesi Bitenler Tamamlanma Süresi (En Geç)

 

6

MERNİS ÖLÜM TUTANAĞI

1-Aile Hekiminden Alınan Ölüm Belgesi

2-Nüfus Cüzdanı

10 Gün

7

PORTÖR MUAYENESİ

1-Resim

2-Akciger Filmi

3-Gaita Mikroskobisi/ Kültürü

4-Burun ve Boğaz Kültürü

15 Gün

8

ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ŞİKAYETLER

Dilekçe

 30 Gün

9

İÇME SUYU KLOR ÖLÇÜMÜ

Her Gün Merkez Belediye ve Bağlı Belediyelerin Daha Önceden Belirlenen 5 Ayrı Odak Noktasından Klor Ölçümü Yapılmaktadır. Evrak İstenmemektedir. Günlük Kayıtlar Bakanlık İnternet Sitesine girilmektedir.

1 Gün

10

İŞYERLERİNE AİT SIHHİ RAPOR VERİLMESİ

Ruhsat veren ilgili kurumdan üst yazı istenerek işyerinin teknik ve hijyenik koşullara uygunluğa göre rapor düzenlenmektedir.

1 Gün

 

 

 

 

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Dr.Tunca AYBAR

İrfan DEMİRÖZ

Görev Unvanı

 TSM Sorumlu Hekimi

Kaymakam

Adresi

Rahmi Özcan Bulvarı Kaymakamlık Binası Altı : M.Ereğlisi

Rahmi Özcan Bulvarı Kaymakamlık Binası  M.Ereğlisi.

Telefon Numarası

0282-613 12 38

0282-613 12 40

Faks Numarası

 

 

E-posta adresi

mereglisgb@gmail.com / meregli.sgb@saglik.gov.tr