Duyurular


Banka Promosyon İhalesi

TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ TEKİRDAĞ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ/ TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                                                    BANKA PROMOSYON U İHALE KARARI ve İLANI

                                                

Sayı  :                                                                                                                   10/09/2013

Konu: Banka Promosyonu

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

:2013–1

1-Kurumun Adı

: Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü

A) Adresi

:100.yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cad. No: 37/A Merkez/TEKİRDAĞ

B) Telefon ve Faks Numarası

: 0.282.258 22 58–2306 282 258 22 96

C) Elektronik Posta Adresi

: tekirdag.yonetimhzm@saglik.gov.tr

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 3551

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

: 16.000.000,00 TL*12 =192.000.000,00 TL

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:24.09.2013 Salı günü, saat 14:00

 

 

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonu Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılamasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, İlgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine, karar vermiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler http://www.tsm.gov.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklif zarfında bulunması zorunlu belgeler

a)       Teklif Mektubu

b)       Promosyon Şartname hükümlerini Kabul ettiklerine dair banka yetkilisince imzalanmış ve her sayfası paraflanmış Şartname

c)       Banka Yetkilisi Mektubu

5-Teklifler, en geç 24.09.2013 Salı günü, saat 14.00’a kadar Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılacaktır. İhale Promosyon Şartnamesinde belirtilen usullere göre sonuçlandırılacaktır.  

 

EK: Banka Promosyon Şartnamesi

       Teklif Mektubu

       Banka Yetkilisi Mektubu

       Banka Tarafından İmzalanacak Şartname

 

 

< Tüm Duyurular